In English / På Svenska

Kritiikki näkyy! -project

Shine On Critique! highlights the importance of art criticism, nurtures its diverse forms, and brings it closer to both those who write and those who read it. The three-year project makes criticism an approachable and exciting space for exchanging ideas. Shine On Critique! is carried out by the Finnish Critics’ Association and funded by the Kone Foundation.

Kritiikki näkyy! -projekt

Kritiken syns! (Kritiikki näkyy!) strävar efter att göra kritikens betydelse tydligare, främja dess formmässiga mångfald och föra den närmare upphovsmän och läsare. Det treåriga projektet vill göra kritiken till en tillgänglig plats för inspirerande utbyte av tankar. Projektet förverkligas av Finlands kritikerförbund med finansiering från Konestiftelsen.

Valikko